Stop bluźnierstwom!

Apelujemy do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o natychmiastową reakcję na bluźniercze plakaty na ulicach stolicy

6 – tyle osób podpisało petycję

Nie pozwólmy plugawić naszych wartości!

W ostatnich dniach ulice Warszawy zostały oklejone plakatami death-metalowego zespołu Behemoth. Zespół Adama Darskiego znanego pod pseudonimami “Nergal” a niegdyś nawet “Holocausto”, po raz kolejny postanowił splugawić święte wartości i wizerunki, tym razem kpiąc z Krzyża Naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Postawimy kres kolejnej prowokacji tych marionetek szatana! Dołącz do apelu, aby te plakaty zniknęły z ulic Warszawy!

Słudzy diabła nie będą nam zaśmiecać miast!

Po raz kolejny w przestrzeni publicznej dochodzi do manifestacji szatanizmu. Jako katolicy nie możemy pozwolić, aby nasze dzieci atakowane były tego rodzaju profanacjami, które odbierają świętości jej właściwą cześć. 

Zjednoczmy się, aby pokazać diabłu i jego sługom, że nie ma dla nich miejsca na ulicach naszych miast.

Treść petycji:

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

dr Rafał Trzaskowski

 

Szanowny Panie Prezydencie!

 

W ostatnich dniach na ulicach stołecznego miasta doszło do haniebnej prowokacji przygotowanej przez zespół Adama Darskiego.  Jest to już kolejna podobna akcja na koncie lidera satanistycznego zespołu Behemoth.

Cała dotychczasowa “twórczość” i pozasceniczna działalność Adama “Nergala” Darskiego, nastawiona na obrażanie oraz kpienie z osób i wartości bliskich zdecydowanej większości Polaków nie powinna była nigdy wyjść do sfery publicznej z rynsztoku satanistycznego światka.

Pragnę wyrazić oburzenie kolejnym aktem pogardy kierowanym przeciwko wartościom, które stoją u początków polskiego narodu i naszej państwowości. Jest to również odrzucenie historii miasta Warszawy, które od wieków stanowi ważny punkt na duchowej mapie Polski.

Plakat nowego albumu w bulwersujący sposób obraża chrześcijan, którzy w znaku świętego Krzyża widzą nadzieję zbawienia. Oplecenie Krzyża wężem, symbolem Szatana – Zła, oraz uczyniony z krucyfiksów kolaż odwróconego krzyża to nie tylko profanacja, ale też splugawienie najdroższej katolikom i wszystkim chrześcijanom wartości Męki i Śmierci Naszego Pana.

 

Panie Prezydencie!

Zadeklarował Pan publicznie, że wyznaje Pan wiarę katolicką. Wierzę, że jest to sprawa ważna również dla Pana, dlatego też żądam stanowczej reakcji, aby prowokacyjne plakaty wywieszone w zarządzanym przez Pana mieście zostały usunięte z jego ulic. Nie stanowią one w żadnym razie wartości chronionej konstytucyjnym prawem do wyrażania swoich poglądów. Wręcz przeciwnie – można tutaj domniemywać celowego obrażenia uczuć religijnych, aby poprzez kontrowersję i sensację zyskiwać na popularności!

 

Z wyrazami szacunku

Zaapeluj do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego

Podpisz apel przeciwko obecności satanistycznych plakatów zespołu Behemoth w przestrzeni publicznej miasta Warszawy

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane powyżej są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków (administratorzy danych osobowych), zwane dalej Stowarzyszeniami, w następujących celach: a) wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych osobowych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacji zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza wyłącznie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem przez każde ze Stowarzyszeń w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności każdego ze Stowarzyszeń – przetwarzanie w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu każdego ze Stowarzyszeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenia powyżej wskazanych celów statutowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres do korespondencji lub adres e-mail każdego ze Stowarzyszeń tj.: na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz każdego ze Stowarzyszeń usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez każde ze Stowarzyszeń (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o tożsamych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez każde ze Stowarzyszeń działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>

PYTANIE ANKIETOWE:

Czy w przestrzeni publicznej jest miejsce dla satanistycznych symboli?